Met wat hulp van...

Gezicht vanuit Theo's appartement

Van Gogh maakte dit schilderij met behulp van een perspectiefraam, een instrument om proportie en diepte juist weer te geven. Hij trok het raam en de draden waarmee het bespannen was over op zijn lege doek. Vervolgens plaatste hij het raam voor het motief dat hij wilde weergeven. Hij bekeek het motief door het raamwerk dat door het dradenraster in vlakken was verdeeld. Vervolgens bracht hij de compositie vlak voor vlak op het doek over.

Van Gogh verduidelijkte het gebruik van het perspectiefraam met schetsen die hij met zijn brieven meestuurde. Hij omschreef het als ‘een kijkje als door ’t venster’.

Briefschets van 5-6 augustus 1882.

Uit het Nuenense schetsboek

Briefschets van 5 augustus 1882

‘Het zou, stel ik me voor, heel goed wezen dat U het ook eens met een perspectiefraam probeerdet. Want er is niets dat zoo leert kijken en de perspectief zoo leert voelen.’

Vincent van Gogh, 16 juli 1885